دریافت   

 
همچنین می توانید با اسکن بارکد،فایل را دانلود کنید.

امکانات اپلیکیشن بیان:
1-آموزش مقدماتی استفاده از بلاگ بیان
2- آموزش طراحی قالب
3-دسترسی راحت تر به امکانات بلاگ بیان

 تلگرام سازنده: Mehrizie@